Chưa được phân loại

29 Câu nói chính xác về: Chủ nghĩa Xã Hội, chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa Tư Bản

  1. “Khi bạn thấy một người mập đứng kế một người ốm, không có nghĩa là người mập

  Latest

29 Câu nói chính xác về: Chủ nghĩa Xã Hội, chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa Tư Bản

  1. “Khi bạn thấy một người mập đứng kế một

Tội ác của đảng cộng sản – chủ nghĩa vô sản

Ông Mikhail Gorbachev, cựu Tổng Bí Thư đảng cộng sản Liên