Chưa được phân loại

Viet cong

29 Câu nói chính xác về: Chủ nghĩa Xã Hội, chủ nghĩa Cộng sản và chủ nghĩa Tư Bản

  1. “Khi bạn thấy một người mập đứng kế một người ốm, không có nghĩa là người mập

  Latest

5 điều đáng nhớ về Karl Marx

Ông tổ của chủ nghĩa cộng sản, Karl Marx (1818-1883) có

Chỉ mới có dân Việt Nam! Chưa có Quốc dân Việt Nam!

Tại sao tôi lại nói thế? Đầu tiên chúng ta cần

Tội ác của đảng cộng sản – chủ nghĩa vô sản

Ông Mikhail Gorbachev, cựu Tổng Bí Thư đảng cộng sản Liên