Author Archive

5 điều đáng nhớ về Karl Marx

Ông tổ của chủ nghĩa cộng sản, Karl Marx (1818-1883) có

Chỉ mới có dân Việt Nam! Chưa có Quốc dân Việt Nam!

Tại sao tôi lại nói thế? Đầu tiên chúng ta cần

Tội ác của đảng cộng sản – chủ nghĩa vô sản

Ông Mikhail Gorbachev, cựu Tổng Bí Thư đảng cộng sản Liên