Author Archive

UNESCO Phủ Nhận Nghị Quyết HCM Là Nhà Văn Hóa

Mười năm sau, báo An ninh thế giới, số 177 xuất

Những lừa đảo lịch sử của Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam

Những lừa đảo lịch sử của Hồ Chí Minh và Đảng

10 tội ác lớn nhất của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam

Nhu cầu tiếp cận thông tin trung thực về lịch sử

Hồ sơ tội ác cuộc Cải Cách Ruộng Đất (1949-1956)

Cuộc Cải Cách Ruộng Đất do đảng Cộng Sản Việt Nam thực hiện từ

5 điều đáng nhớ về Karl Marx

Ông tổ của chủ nghĩa cộng sản, Karl Marx (1818-1883) có

Chỉ mới có dân Việt Nam! Chưa có Quốc dân Việt Nam!

Tại sao tôi lại nói thế? Đầu tiên chúng ta cần

Tội ác của đảng cộng sản – chủ nghĩa vô sản

Ông Mikhail Gorbachev, cựu Tổng Bí Thư đảng cộng sản Liên