Chỉ mới có dân Việt Nam! Chưa có Quốc dân Việt Nam!

Tại sao tôi lại nói thế? Đầu tiên chúng ta cần hiểu rõ: dân Việt Nam là gì? Quốc dân Việt Nam là gì?

Dân Việt Nam là gì?

Dân Việt Nam là người dân mang quốc tịch Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, mang trong người dòng máu Việt Nam sống tại Việt Nam, và cũng có thể sống ở đất nước khác trên thế giới!

Quốc dân Việt Nam là gì?

Quốc dân Việt Nam là người dân của nước Việt Nam, và cũng là Việt Nam của người dân. Dân Việt Nam là dân nước Việt Nam, Việt Nam là nước dân Việt Nam.

Mỗi một người quốc dân, mỗi người đều có 2 vai trò:

  • Vai trò của khách: chịu sự chi phối, điều chế & quản lý bởi pháp luật của chính phủ.
  • Vai trò của chủ: tham gia quản lý và duy trì sự quản lý đó.

Có thể nói rằng quốc dân vừa là khách cũng vừa là chủ! Và Việt Nam giống như 1 công ty được hình thành bởi 96.400.555 người Việt Nam (số liệu 27/05/2018 bởi danso.org). Mỗi một người Việt Nam vừa là nhân viên lao động góp phần “công ty Việt Nam” giàu mạnh, cũng đồng thời giữ vai trò quản lý, duy trì sự quản lý đó.

Nhưng trên thực tế, người Việt Nam chỉ là khách – là những kẻ ăn nhờ ở đậu – với tư tưởng làm giàu để thoát ly ra khỏi đất nước “cộng sản” (điều này thể hiện trong nhiều cuộc khảo sát với kết quả hơn 90% học sinh, sinh viên Việt Nam muốn rời khỏi Việt Nam định cư ở nước ngoài), đa phần sống dựa dẫm vào chính phủ, những người mất lòng tin ở chính phủ thì chỉ biết buông xuôi, thờ ơ và phó mặc, không dám đưa ra chính kiến cá nhân, không dám đấu tranh vì công bằng & tiến bộ xã hội. Người dân Việt Nam không màng tới việc nước, càng không mảy may tới vận mệnh quốc gia. Vì với họ: Việt Nam chỉ là nhà trọ, chứ đâu phải là nhà của họ, do họ sở hữu.

Hãy nhìn vào tư tưởng & lối sống của đa số người Việt Nam: họ chăm bẳm vào lợi ích của cá nhân họ, họ bất chấp lợi ích của cộng đồng, của quốc gia, họ phó mặc mọi thứ cho đời, cho thần linh, cho trời.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *